STG05 FERTURO NK(10-17)-ME-S Süspansiyon Toz Gübre

% 100 Doğal Bitki Besleme ve Bakım Bir arada

Hem bitkinin gelişimi (vejetatif) hem de ürün gelişimi (generatif) dönemlerinde, dengeli besin elementlerinin alımını sağlar; özellikle ürün gelişimi dönemimde ürün içerisinde su, şeker ve aroma dengesini sağlar.

Gübrenin içerdiği makro ve mikro elementler, bitkinin alımına uygun ve yarayışlılığı için, uzun süreçlerde araştırılmış altın oranlar ile belirlenmiştir. Magnezyum klorofil sentezlenmesinde esas rol oynar. Yeşil rengin ana bileşenidir. Bitkinin güneş ışınlarından azami ölçüde faydalanmasını teşvik ederek fotosentez etkinliğini artırır. Kaplama sayesinde zararlı güneş ışınlarından da koruyarak, fotosentez süresini de artırır. Bu da verim ve kalite üzerine yansır.

Zayıf gelişme gösteren bitkileri kısa sürede canlandırarak kuru madde artışı sağlar. Magnezyum bitkinin su kullanım etkinliğini artırır, fosfor alımını teşvik eder, yaprakların güçlendirerek soğuğa ve hastalıklara karşı direncini artırır. Yeterli kükürt içeriği ile toprak pH’ını dengeleyerek bitkinin topraktan faydalanmasına katkı sağlar.

Garanti edilen içerik(%w/w)

  • Azot (N) 10
  • Suda çözünür Potasyum(K2O) 17
  • Suda çözünür Magnesyum(Mg)   4
  • Suda çözünür Kükürt (SO3) 10
  • Suda çözünür Bor (B)   0,8
  • Silisli kil mineralleri 40