Parçacık Film Teknolojisi (PFT) Nedir?

Parçacık Film Teknolojisi (PFT) Nedir?

Mineral teknolojisi, böcek davranışı ve hafif fizik bilgi birikimlerinin kombine sentezidir. İklim koşulları, haşere kontrolü ve bitki fizyolojisi için kullanılır. Ana hammaddesi ağırlıklı olarak alüminosilikat minerallerdir.  Beyaz, gözeneksiz, şişmeyen, düşük aşındırıcı, ince taneli, plaka şeklinde, kolayca suda dağılabilir, geniş bir pH aralığında, %100 doğallıkta kimyasal inerttir (tepkimeye girmez).

PFT uygulandığında, bitki kamufle olduğundan zararlılar tarafından tanınmaz hale gelir; böcekler hareket ve beslenme yetilerini kaybeder. PFT’nin böcekler üzerine etkisi; uzaklaştırıcı, yumurta bırakmayı engelleyici, beslenmesini ve hareketlerini engelleyici, hatta bazıları için ortamı görünmez hale getirme şeklinde olmaktadır.

Parçacık Film Tekniği Nasıl Uygulanıyor?

 • Kil mineralleri mikronize edilir,
 • Bünyesindeki metal ve diğer empüritelerden arındırılır,
 • Maksada göre bazıları kalsine edilir,
 • Maksada göre diğer katkı malzemeleri eklenir,
 • %99 ve üzeri saflık elde edilir,
 • %85 ve üzeri parlaklık elde edilir,
 • ışık yansıtıcı özellikte olmalıdır.

Parçacık Film Teknolojisinin Özellikleri:

 • Mineral parçacık kimyasal inerttir,
 • Parçacık çapı 2 µm den küçüktür,
 • Yayılmacı ve homojen filmdir,
 • Fotosentetik aktif radyasyonu (PAR) iletir,
 • Belli bir dereceye kadar, ultraviyole radyasyon(UV) ve kızılötesi radyasyon (IR) geçirmez,
 • Böcek/patojen davranışını değiştirir,
 • Hasattan sonra bitki üzerinden tamamen çıkarılabilir.
 • HİÇBİR CANLIYA,  ÇEVREYE, TOPRAĞA VE HAVAYA ZARAR VERMEZ.

Parçacık Film Teknolojisinin Faydaları:

 • Ağaç taç sıcaklığını düşürerek bitki serinlemekte, terleme ile su kaybı azalmakta ve su kullanım etkinliği artmaktadır.
 • Stomaların aktiviteye devam etmesi ile fotosentez faaliyeti artmakta, karbon asimilasyonu hızı artmaktadır.
 • Meyve verim ve kalitesi (renk, düzgün şekil, tat) artmaktadır.
 • Gelecek yılın meyve gözleri oluşumunda artış sağlamaktadır.
 • Meyvelerde güneş yanıklığı hasarları ve sıcaklık stresi bozuklukları önlenmektedir.
 • Çiçek, yaprak ve meyve dökülmeleri azalmaktadır. Bazı meyvelerde (incir gibi) erken olgunlaşma, kuruma, dökülme azalmaktadır.
 • Genç bitkilerde hızlı gelişme ve büyüme sağlamaktadır.
 • Zararlı haşere saldırıları azalmaktadır.
 • Fungal, bakteriyel ve viral hastalıkların oluşması ve bulaşması önlenmektedir.
 • Aşırı sıcak ve şiddetli ışık etkisinin gelecek yılın meyve gözü oluşumunda yarattığı bozukluk ve tahribatları azaltır.
 • Sert çekirdekli meyvelerde derin yarıklı, mahmuzlu ve ikiz meyve oluşmasını azaltır.
 • Daha fazla meyve gözü oluşmasını sağlayarak periyodiziteyi azaltır.
 • Sıcak ve soğuk rüzgar tahribatını azaltır.
 • Yüksek gece-gündüz sıcaklık farkı şokunu azaltır.
 • Sürgün yanıklığı, dal ve gövde kabuk yanıklığını azaltır. Nekrotik doku ölümü oluşmasını önler.